สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ II

“คนฉลาดอยู่ในนรกก็มีความสุข ในขณะที่คนโง่แม้อยู่บนสวรรค์ก็ทุกข์ได้”

ฝนเห็นด้วยกับประโยคนี้สุดๆเลยค่ะ เพราะความสุขของเราเกิดมาจากการใช้ความคิดของเรา

ในทางที่ถูกต้อง คนที่มีการคิดที่ฉลาดแม้จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก

เขาก็จะรู้ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆได้อย่างเรียบง่ายและมีสติค่ะ

วันนี้ฝนก็มีแง่คิดฉลาดๆโดยท่านพุทธทาสภิกขุมาฝากอีกหน่อยนึงค่ะ

ลองอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะ แล้วจะรู้ว่า ชีวิตของเราถ้าเราจะทำให้มัน

ยากลำบาก มันก็ยากลำบาก ถ้าเราจะทำให้มันเรียบง่าย มันก็เรียบง่าย……(^____________^)

 

“ความขอบคุณ หรือขอบใจถ้าจะให้แก่ใครๆจงให้ให้มากๆด้วยใจจริง”

“เมื่อรักษาจิตไว้ไม่ได้ กายก็จะทรุดโทรมลงพร้อมกับจิต”

“ตัวจากไป ก็ให้ความรักความเลื่อมใสอยู่ในจิตใจของผู้อยู่ข้างหลังอย่างเต็มที่”

“พรุ่งนี้มีไว้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้ มิใช่เพื่อเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์เต็มที่”

“โกรธยากครั้งหนึ่ง มีอิทธิพลมากกว่าโกรธง่ายพันครั้ง จะระวังโกรธให้เป็น”

“การกระทำของตนก็ยังมิได้ถูกใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไรจากการกระทำของผู้อื่น”

“จงมองดูเพื่อนบ้านด้วยความรู้สึกว่า ในชาติก่อนได้เคยทำบุญร่วมกันมา จึงมาพบกันอีก”

“การศึกษามิใช่เป็นการเรียนๆท่องๆแต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยตัวเอง”

“อย่าเชื่อคนสบถสาบานเร็ว เพราะเขาไม่รู้ว่า เขากำลังพูดอะไรออกไป

เพราะใจของเขาไม่อยู่กะเนื้อกะตัว”

“ล้มเอง ลุกเอง ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น นั่นแหละคนเข้มแข็ง”

“คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขารู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น

ไม่รู้จักความดีของใคร”

“คำด่า ก็คือเสียงก็กิเลสธรรมดาๆจะเจ็บร้อนกันไปถึงไหน ให้เกิดเรื่อง”

“ความอ่อนชนะความแข็งได้ ในกรณีที่ความแข็งชนะความอ่อนไม่ได้,สังเกตุดูให้ดีๆ”

“เราคิดว่าเขาโง่ ก็เพราะความโง่ของเราเองที่มีมากจนล้นออกมาเที่ยววัดผู้อื่น”

“ฟังเขาพูดนั้น ปลอดภัยและได้ประโยชน์มากกว่าพยยามที่จะพูดให้เขาฟัง”

“เกิดเป็นชาติเสือ ต้องไม่ขอเนื้อใครกิน,ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าขอแรงใครเขา”

“ความสงสารศัตรู นั่นแหละมันจะขับไล่ศัตรู หรือกำจัดศัตรูด้วยการแปลงศัตรูให้เป็นมิตรเสียได้”

“มนุษย์ยุคนี้ ใช้เครื่องจักรกล และเทคโนโลยี จนไม่มีความเป็นมนุษย์ตามปกติเหลืออยู่แล้ว”

“ฉลาดเสียอย่างเดียว จะเป็นผู้ท่องเที่ยวหรือไม่ท่องเที่ยว ก็สามารถเก็บความรู้เพิ่มขึ้นได้ทุกวัน”

“ได้เห็นก็จงเห็นให้ลึก ได้นึกก็นึกให้กว้าง ได้ง้างก็ง้างให้ยาว ฯลฯ มันจึงจะถูกต้อง”

“สุขแท้เกิดจากความสงบเท่านั้น, ส่วนที่เกิดจากความวุ่นวายนั้น เป็นเพียงความสนุก หาใช่ความสุขไม่”

“อยู่ร่วมกันนาน รู้ใจกันดีก็มีมาก แต่ที่อยู่ร่วมกันนาน ยิ่งรู้ใจกันน้อย ก็ยังมีได้เหมือนกัน”

“การมีธรรมะตลอดวัน ตลอดคืนเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยาก

คือเมื่อจะทำหน้าที่ใดๆในชีวิตประจำวัน ก็ทำโดยรู้สึกต่อความ

จริงข้อหนึ่งในใจว่า “หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ””

“สวรรค์ที่มีได้ทุกอิริยาบถ คือความรู้สึกว่าตนเองได้ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้อง

แล้วก็พอใจในการกระทำของตนเองอยู่ทุกอิริยาบถ ถึงขนาดกับยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกคราว

ที่ระลึกถึง นี้คือสวรรค์ที่แท้จริง ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ สวรรค์อื่นทุกชนิดขึ้นอยู่กับสวรรค์นี้”

“ต้นไม้พูดได้ และแสดงธรรมะอยู่เสมอ แต่คนไม่ได้ยินเอง มันพูดเรื่องหน้าที่

เรื่องไตรลักษณ์ เรื่องความสงบ และพูดว่า

พวกมนุษย์ อย่าบ้ากันไปนักโว้ย, แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ยินเอาเสียเลย”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s