30 Day Photo Challenge : Day 7 “ลับฟ้า”

วันนี้ตอนเย็นๆ

ฝนขับรถตั้งใจจะไปดูอาการของแมวของแม่ที่ถูกรถชนไปเมื่อเช้า

ระหว่างทางเห็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าพอดี

เลยแวะแชะรูปมารูปสองรูป 🙂

พระอาทิตย์ตกอยู่หลังสวนยาง อิอิ

_1130532

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s