น้ำพุ

หยิบไดอารี่เล่มเก่าของตัวเองมาอ่าน (อีกแล้ว)
เจอที่ตัวเองเคยเขียนเอาไว้ อ่านแล้วก็น่าสนใจดีแฮะ

“ชีวิตเรามองอีกมุมนึงก็คล้ายกับนำ้พุ
บางหยดขึ้นไปได้สูง บางหยดไม่
ที่สำคัญคือทุกหยดที่สามารถขึ้นไปได้สูงนั้น 
ต้องอาศัยหยดเล็กหยดน้อยที่อยู่ต่ำกว่าช่วยดันตัวเองขึ้นไป
ก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรา
บางคนประสบความสำเร็จมากมาย บางคนไม่
ที่สำคัญคือ ทุกคนที่สามารถก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จได้นั้น
ต้องอาศัยผู้อื่นมากมายระหว่างทางเพื่อช่วยพยุงตัวเองขึ้นไป (บางคนรู้ตัว บางคนไม่รู้ตัว)
ผู้ที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ควรจะสุภาพต่อผู้คนระหว่างทาง
เพราะวันนึงเมื่อคุณต้องถึงเวลาลงมาจากจุดสูงสุดนั้น คุณจำเป็นต้องพบกับพวกเขาอีกครั้ง
เหมือนหยดน้ำในน้ำพุที่ตกลงมาเป็นหนึ่งเดียวในที่สุด”

แอบสงสัยว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ไหน อยู่ในอารมณ์อะไรถึงเขียนอย่างนี้ออกมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s