Morning Walk@Bryce Canyon National Park

คือดองรูปไว้นานมากกกกก จนจะกลับไปเมกาอีกรอบนึงแล้ว เหอะๆ รูปชุดนี้ลุงจอนพาออกไปเดินชมความงามของ Bryce Canyon ตั้งแต่เช้า ( ป้าเกลยังนอนอยู่ :P)

P1140785 _1140788 P1140789 P1140790 P1140791 _1140805 _1140807 _1140808 _1140809 _1140811 _1140812 _1140813 _1140814 _1140815 _1140816 _1140818 _1140819 _1140820 _1140822 _1140823 _1140824 _1140830 _1140831 _1140833 _1140834 P1140836 P1140838 _1140842 _1140844 P1140795 _1140796 _1140798 _1140800 _1140801 _1140802

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s