A Snow Walk with Mango & Kismet

ไปเมกาช่วงคริสมาสต์ปีที่แล้ว ถ่ายรูปชุดนี้มานานและไม่ได้เอามาโพสซักที อิอิ

ฝนและอาร์ชี่ไปเยี่ยมป้าเกลและลุงจอนที่ Salt Lake City ค่ะ

ไปช่วงหน้าหนาวหิมะเพิ่งตกพอดี เลยได้มีโอกาสพาน้องหมาน้อยๆไปเดินเล่นหิมะกัน 🙂

Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking Snow Walking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s