ความหวัง

“I hope that in this year to come, you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing yourself, changing your world. You’re doing things you’ve never done before, and more importantly, you’re doing something.” – Neil Gaiman

 

ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะยังอีกยาวไกล ตราบใดที่ฉันยังเดินไปตามเส้นทางที่ฉันอยากจะไป

ตราบใดที่ฉันยังคงตื่นเช้าขึ้นมา แล้วก้าวเดินในทุกๆวัน

วันนึงฉันจะไปถึง……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s