โชคชะตา

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.”- William Shakespeare

บางคนเชื่อในพระเจ้า บางคนเชื่อในบาปบุญ บางคนเชื่อว่าโชคชะตาของตัวเองโดนกำหนดไว้แล้ว

บางคนเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางอย่าง

บางคนตัดสินคนเชื่อว่างมงาย บางคนตัดสินคนไม่เชื่อว่าโง่เขลา

ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า ฉันไม่เชื่อว่าโชคชะตาของฉันได้โดนกำหนดไว้แล้ว

ฉันไม่ตัดสินคนเชื่อว่างมงาม ฉันไม่ตัดสินคนไม่เชื่อว่าโง่เขลา

ฉันแค่อยากก้าวเดินไปอย่างช้าๆ อย่างมีสติ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s