มองให้กว้างขึ้น

“There are no facts, only interpretations.”

― Friedrich Nietzsche

 

“มองให้กว้างขึ้น มองให้กว้างขึ้น มองให้กว้างขึ้น”

คือประโยคที่ฉันต้องย้ำเตือนตัวเอง ในเวลาที่ฉันตระหนักได้ว่า

ตัวเองกำลังจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกลบๆของตัวเองมากเกินไป

ไม่ได้บอกตัวเองว่ามีความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้

แต่ให้ลองหยุดแล้วมองให้กว้างขึ้น ถอยกลับออกมาแล้วมองให้มุมที่กว้างกว่าเดิม

มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะถึงตัวเองออกมาจากความคิดและอารมณ์ของตัวเอง

แต่ก็ต้องทำเท่าที่ทำได้ ไม่งั้นฉันก็จะเดินได้ช้าลง…….

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s