โชคชะตา

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.”- William Shakespeare บางคนเชื่อในพระเจ้า บางคนเชื่อในบาปบุญ บางคนเชื่อว่าโชคชะตาของตัวเองโดนกำหนดไว้แล้ว บางคนเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางอย่าง บางคนตัดสินคนเชื่อว่างมงาย บางคนตัดสินคนไม่เชื่อว่าโง่เขลา ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า ฉันไม่เชื่อว่าโชคชะตาของฉันได้โดนกำหนดไว้แล้ว ฉันไม่ตัดสินคนเชื่อว่างมงาม ฉันไม่ตัดสินคนไม่เชื่อว่าโง่เขลา ฉันแค่อยากก้าวเดินไปอย่างช้าๆ อย่างมีสติ…… Read more “โชคชะตา”